Szukaj

Dział spadku ? podatek od czynności cywilnoprawnych

Po dokonaniu czynności podziału spadku konieczne staje się uiszczenie odpowiedniego podatku od czynności cywilnoprawnych ? w skrócie PCC (więcej na ten temat) . Deklaracja musi zostać obowiązkowo złożona przez każdego podatnika bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego.

Dział spadku

W momencie gdy dokonujemy działu spadku ustaje wcześniejsze współwłasność wśród spadkobierców którzy go nabyli. Należy pamiętać, iż dział spadku nie jest obowiązkowy i jedynie może a nie musi być dokonany. Przyjmuje się, iż dział dokonywany jest na drodze umowy lub na drodze postępowania sądowego.

PCC

Podstawą opodatkowania podlega umowa o dział spadku w części która dotyczy zarówno spłat jak i opłat. Podstawę opodatkowania stanowi zawsze wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowe- o ile są nabyte ponad wartość udziału spadku.

Zgodnie z przepisami przewidziano tylko 2 stawki podatku od wyżej wymienionych czynności cywilnoprawnych oraz umów o dział spadku. Stawka pierwsza wynosi 2% gdy dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania np.lokalu użytkowego lub wynikających z przepisów spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego czy też prawa do lokalu w niewielkim domu mieszkalnym. Stawka druga wynosi 1% gdy dochodzi do przeniesieniu własności innych praw majątkowych.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z prawem powinna zostać rozliczona na odpowiednim druku PCC-3.

Wyższa stawka PCC

Są sytuacje gdy podatek będzie pobierany z wyższą stawką, taka sytuacja będzie mieć miejsce gdy podatnik, na którym ciąży obowiązek podatkowy dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności nie wyodrębnił przy tym wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki podatkowe. Drugą sytuacją jest taka kiedy przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, w stosunku co do których obowiązują różne stawki.

Osoby zwolnione z PCC

Zgodnie z prawem zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych jest możliwe w sytuacji gdy przenoszona jest własność nieruchomości lub jej część- wraz wszystkimi częściami składowymi. Wyjątkiem są budynki mieszkalne lub ich części które znajdują się na obszarach miast o ile w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>